Arduino Day 2019 – Kỉ niệm sinh nhật 14 năm của nền tảng Arduino tại Việt Nam

1. Arduino là gì? Arduino – đó là một nền tảng điện tử được thiết kế theo tiêu chí dễ học – dễ sử dụng đã giúp đỡ cho rất nhiều người từ học sinh cho đến người lớn không có chuyên môn về điện tử, lập trình phần mềm có thể tự mình làm Read more about Arduino Day 2019 – Kỉ niệm sinh nhật 14 năm của nền tảng Arduino tại Việt Nam[…]